Rozdíl mezi tonerovou kazetou (Toner) a zobrazovací jednotkou

Zobrazovací jednotka pro laserovou tiskárnu a tonerovou náplň jsou dvě různé součásti laserové tiskárny, které společně nabízejí tisk dokumentů. Zde je jejich základní rozdíl:

  1. Zobrazovací jednotka (obrazový buben): Zobrazovací jednotka je důležitou součástí laserové tiskárny, která převádí digitální informace z počítače na fyzický obraz na papíře. Tento proces využívá světla a elektrostatického náboje k nanesení toneru na papír. Zobrazovací jednotka je válcová nebo válečková komponenta, která obsahuje fotosenzitivní vrstvu (fotosenzitivní válec nebo valčík), která reaguje na světlo generované laserem. Při tisku se laser zobrazuje podle vzoru z digitálního dokumentu a na fotosenzitivní vrstvu se promítne obraz, který se následně pokrývá tonerem. Toner je poté pevně přenesen na papír a fixován teplem.

  2. Tonerová náplň (toner cartridge): Tonerová náplň je kontejner obsahující toner, což je jemný prášek tvořený pigmenty a plastovými částmi. Toner je barvivo, které se používá k vytváření textu a obrazů na papíře. Tonerová náplň se umístí do tiskárny a je navržena tak, aby toner správně přešel na papír během tisku. Existují černobílé i barevné tonerové náplně podle požadavků na tisk. Toner je elektrostaticky přitahován k fotosenzitivní vrstvě zobrazovací jednotky a následně přenesen na papír.

Základní rozdíl tedy spočívá v tom, že zobrazovací jednotka obsahuje fotosenzitivní vrstvu, která reaguje na světlo laseru a umožňuje vytváření obrazu na papíře, zatímco tonerová náplň obsahuje samotný toner, který je elektrostaticky přenesen na papír a tvoří konečný tiskový výstup.