Co je to 3D tisk?

3D tisk (také nazýván aditivní výroba) je technologie, která umožňuje vytvářet fyzické objekty tím, že jsou postupně vrstvy po vrstvě nanášené materiály na základě digitálního modelu. Tato technologie je odlišná od tradičního odečítání materiálu (např. řezání nebo obrábění) a umožňuje vytvářet složité geometrické tvary, které by jinak byly zcela obtížné nebo nemožné vyrobit jinými způsoby.

Základní principy 3D tisku zahrnují:

  1. Digitální model: Nejprve se vytvoříte digitální 3D model objektu pomocí CAD (Computer-Aided Design) softwaru nebo jiných 3D modelovacích nástrojů. Tento model určuje geometrii a strukturu objektu.

  2. Slicing: Digitální model je rozdělen na tenké vrstvy (tzv. "slices"), které jsou připraveny pro tisk. Tento proces je prováděn slicing softwarem.

  3. Tiskový proces: Materiál, který může být plast, kov, keramika, pryskyřice nebo dokonce potraviny, je postupně nanášen na tiskovou plochu vrstva po vrstvě. Tisková hlava nebo jiný aplikační materiál podle přesných instrukcí z digitálního modelu.

  4. Srážení a vytvrzování: Po nanášení každé vrstvy se materiál zpravidla sráží nebo potvrzuje. To může být dosaženo ohřevem, chemickými reakcemi, UV zářením nebo jinými metodami, v závislosti na použitém materiálu.

  5. Vytvoření objektu: Postupným nanášením a vytvrzováním vrstev vzniká fyzický objekt, který odpovídá digitálnímu modelu. Objekt může mít složitou geometrii, dutinu a další detaily.

3D tisk má mnoho různých aplikací, včetně průmyslové výroby, zdravotnictví, architektury, designu, vzdělávání a mnoha dalších oblastí. Díky této technologii lze vytvářet prototypy, výrobní nástroje, náhradní díly, modely, lékařské implantáty a mnoho jiných předmětů s rychlostí a přesností, kterou jiné metody nedosáhnou.